fbpx
Terug naar nieuwsoverzicht

Blog | ‘Hoge verwachtingen NIR-sensoren niet waargemaakt?’

Mesttank uitgerust met een NIR-sensor om heel precies mest te kunnen toedienen. Het lijkt er echter op dat NIR-sensoren hebben afgedaan. Ze worden nauwelijks meer verkocht. Volgens TREKKER-hoofdredacteur Bas van Hattum zijn er verwachtingen geschapen die niet zijn waargemaakt. - Foto: Mark Pasveer

Het lijkt er op dat NIR-sensoren hebben afgedaan. Ze worden nauwelijks meer verkocht. Zijn er verwachtingen geschapen die niet zijn waargemaakt?

Een uitgebreide praktijktest bewijst dat de NIR-sensoren op mesttanks de mestgehaltes in drijfmest niet zo nauwkeurig kunnen analyseren als een laboratoriumanalyse. Een tweede conclusie is dat een NIR-sensor wél goed kan vaststellen of waardes voor stikstof, droge stof en kali toenemen of juist afnemen. Handig als je de mestopslag of mestput leegt, juist dan kunnen waardes navenant stijgen of dalen. Je kunt dan het aantal kuubs per hectare mooi aanpassen.

Verwachtingen NIR-sensoren niet ingelost

Dan de praktijk in Nederland. Die heeft inmiddels uitgewezen dat de NIR-sensoren hebben afgedaan. Ze worden nauwelijks meer verkocht. In mijn ogen zijn er verwachtingen geschapen die niet zijn waargemaakt.

Ten eerste dat NIR-sensoren alle mestgehaltes perfect zouden kunnen meten en weergeven. De praktijk bleek weerbarstig: goede ijklijnen ontbraken en er moest veel pionierswerk worden verricht.

Ten tweede vergen NIR-data ook de nodige nazorg qua analyse en administratie. De loonwerkers die zich erin vastbeten om deze data gestructureerd op te slaan en ook correct terug te koppelen, leerden veel. Ook voor hun klanten.

Ten derde werd destijds een (lichte) verwachting geschept dat de NIR-sensor de laboratoriumanalyses zou kunnen vervangen. Geen gedoe meer met kostbare monsterapparatuur, mestbakjes en -zakjes. Maar zoals het er nu uitziet, blijft alles vooralsnog bij het oude – al worden op de achtergrond wel weer de nodige stappen gezet.

Nieuwe techniek als NIRs vergt aandacht en tijd

De moraal: nieuwe technieken zoals NIRs vergen tijd, aandacht, discipline en wellicht ook een nieuwe aanpak naar loonwerker, boer en overheid. Dat is kennelijk niet voor iedereen weggelegd. Of zijn de fabrikanten hun tijd te ver vooruit?

Auteur: Bas van Hattum

Lees ook: NIR-sensoren voor mestanalyse: van veelbelovend naar kansloos?

Gerelateerde tags: ,

Gerelateerde artikelen

Afbeelding artikel

Slootsmid toont zodenbemester die mest afdekt met kalksuspensie

Slootsmid toont een nieuwe zodenbemester die een kalksuspensie aanbrengt op uitgereden mest om ammoniakemissie terug te dringen.
Afbeelding artikel

13 zodenbemesters met werkbreedtes van 8 tot 9 meter

Met 13 merken is het aanbod aan zodenbemesters in het segment tot 9 meter groot. TREKKER speurde de markt af en...
Afbeelding artikel

Acht kopers over de aanschaf van hun mestmachine

TREKKER vraagt acht eigenaren van mestmachines naar hun beweegredenen voor de aanschaf van juist deze machine.
Beheer
WP Admin