fbpx

Tag: NIR-sensoren

Fabrikanten van bemesters en transporttanks leveren tegenwoordig NIR-sensoren om realtime gehaltes in drijfmest te bepalen. De sensoren geven direct inzicht in de samenstelling van de drijfmest. Zo kun je tijdens het mest uitrijden de gift afstemmen op de behoefte van het perceel/gewas en de plaatsingsruimte. - Foto's: Bernd Schlagge

Hoe nauwkeurig testen NIR-sensoren realtime gehaltes in drijfmest?

Fabrikanten van bemesters en transporttanks leveren NIR-sensoren om realtime gehaltes in drijfmest te bepalen. Hoe nauwkeurig zijn ze?

Over de belangrijkste reden achter de afnemende belangstelling voor NIR-sensoren zijn leveranciers het wel eens. NIR-sensoren op mest- en transporttanks zijn nog altijd niet goedgekeurd als alternatief voor de wettelijk vereiste weging en bemonstering van drijfmest. Toch zijn loonwerkers best enthousiast over de mogelijkheden van NIR-sensoren. - Foto: Jan Willem van Vliet

NIR-sensoren voor mestanalyse: van veelbelovend naar kansloos?

Nu goedkeuring door de overheid uitblijft en veehouders er geen cent extra voor betalen, neemt de animo voor NIR-sensoren af.

Beheer
WP Admin