Terug naar video overzicht

In beeld: AgXeed’s robottrekker

Op Trekkeronline gaven we al uitgebreid aandacht aan de robottrekker van AgXeed. De Nederlandse start-up ontwikkelde in krap twee jaar een praktijkrijpe robottrekker waar akkerbouwers volgens hen wél op zitten te wachten. Een impressie van de robot aan het werk:


Je gratis artikelen van deze maand zijn op

Log in of maak een gratis Trekker account
om meer artikelen te kunnen lezen

Account maken

0/0 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.