fbpx

Actievoorwaarden

 • Organisator van deze actie is Trekker Magazine, onderdeel van Misset Uitgeverij B.V.
 • Deelname aan de actie is kosteloos.
 • Medewerkers van Misset Uitgeverij zijn uitgesloten van deelname.
 • De looptijd van de actie staat vermeld op de actiepagina.
 • Misset Uitgeverij is ten allen tijde bevoegd om de voorwaarden te wijzigen of om de actie zonder opgave van reden stop te zetten.
 • Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.
 • We kunnen je gegeven gebruiken om contact met je op te nemen en je een aanbod te doen.
 • Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.
 • De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 • De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
 • Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 • Misset Uitgeverij is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 • Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 • De actie is op geen enkele manier gesponsord, of beheerd door Instagram of Facebook.
Beheer
WP Admin