Actievoorwaarden Beste Trekkerchauffeur van Nederland

 1. De Beste Trekkerchauffeur van Nederland wedstrijd wordt uitgevoerd door Misset Uitgeverij B.V.
 2. Deelnemers moeten minimaal 16 jaar oud zijn, in het bezit van een geldig T-rijbewijs en woonachtig zijn in Nederland.
 3. De Beste Trekkerchauffeur van Nederland wedstrijd bestaat uit vier rondes:
  • Ronde 1: Via de campagnewebsite www.bestetrekkerchauffeur.nl kunnen mensen zich opgeven om deel te nemen aan De Beste Trekkerchauffeur van Nederland wedstrijd. Dit kan van 30 november 2021 tot en met 28 februari 2022 door middel van een videoaanmelding. Misset Uitgeverij controleert de inzending op relevantie en hierna zal de video getoond worden op de campagnewebsite.
  • Ronde 2: Van 2 maart 2022 tot en met 16 maart 2022 kan er online gestemd worden op de ingezonden video’s. Per provincie gaan de kandidaten met de meeste stemmen door naar ronde 3.
  • Ronde 3: In ronde 3 worden per provincie de kandidaten met de meeste stemmen uitgenodigd voor de voorrondes. Deze vinden plaats op donderdag 7 april 2022 en vrijdag 8 april 2022. Op welke dag de kandidaat wordt uitgenodigd hangt af van de provincie waarvoor de kandidaat uitkomt. Zie onderstaande planning

   Donderdag 7 april 2022: Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Noord-Holland, Utrecht
   Vrijdag 8 april 2022: Overijssel, Gelderland, Zuid-Holland, Zeeland, Brabant, Limburg

   Tijdens deze dag moet elke kandidaat 6 opdrachten met een trekker en/of machine uitvoeren. De trekkers en machines worden hierbij door de organisatie beschikbaar gesteld. Kandidaten dienen bij afname van de opdrachten de aanwijzingen van de aanwezige jury/organisatie op te volgen. Elke kandidaat wordt tijdens het uitvoeren van de opdrachten door een jury beoordeeld. Per provincie wordt 1 kandidaat uitgeroepen tot provinciewinnaar. De 4 provinciewinnaars met de hoogste score gaan door naar de finale.
  • Ronde 4: De finale vindt plaats op vrijdag 22 april 2022. Tijdens deze finale zullen 4 finalisten tegen elkaar strijden om de titel De Beste Trekkerchauffeur van Nederland 2022. De winnaar zal aan het einde van deze dag bekend worden gemaakt.
 4. Deelnemers dienen beschikbaar te zijn voor ronde 2 en 3, op de datum zoals aangegeven in artikel 3. Op vrijdag 18 maart 2022 zal er per e-mail door Misset contact worden opgenomen met alle deelnemers die worden uitgenodigd voor ronde 2.
 5. In de periode van 18 maart tot en met 6 april 2022, voorafgaand aan de voorrondes, krijgen alle 36 kandidaten de mogelijkheid om kort te proefrijden met de machines zoals tijdens de voorrondes worden gebruikt.
 6. Deelnemers dienen bereid te zijn af te reizen naar een centrale locatie in Nederland voor de afname van de opdrachten op de data zoals beschreven in artikel 3.
 7. Per deelnemer mag er tijdens deze competitie slechts 1 poging gedaan worden om De Beste Trekkerchauffeur van Nederland 2022 te worden.
 8. Over de uitslag van de in artikel 3 benoemde rondes kan niet worden gecorrespondeerd.
 9. Bij deelname aan de voorrondes van De Beste Trekkerchauffeur van Nederland stem je ermee in dat jouw gegevens en ingezonden video kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden. Je kunt deze instemming ieder moment intrekken door dit kenbaar te maken via trekker@misset.com. Deelname aan de wedstrijd wordt hiermee direct uitgesloten.
 10. Misset behoudt zich het recht de wedstrijd vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.
 11. Door deel te nemen aan deze wedstrijd, gaan betreffende personen akkoord met deze algemene voorwaarden van De Beste Trekkerchauffeur van Nederland wedstrijd.
 12. Misset is niet aansprakelijk voor misbruik van het fotomateriaal door derden (op social media) en kan derhalve hiervoor niet worden aangesproken. Deelname is op eigen risico.
 13. Misset Uitgeverij behoudt zich het recht om te allen tijde (al dan niet zonder opgaaf van reden) de actievoorwaarden te wijzigen.
 14. Op deze algemene voorwaarden is de AVG van toepassing. Voor meer informatie verwijzen we je naar https://misset.com/privacy/
 15. Indien de algemene voorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, zal Misset beslissen. De deelnemer dient zich aan die beslissing te houden.
 16. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.