Terug naar nieuwsoverzicht

Ploegen of spitten; welke grondbewerking levert meer mais op?

In opdracht van machinefabrikant Imants onderzocht adviesbureau Groeikracht drie jaar lang of spitmachines kunnen concurreren met de ploeg in de maisteelt. - Foto: Groeikracht

Boer en loonwerker halen voor het telen van mais vaak de ploeg uit de schuur voor het bewerken van de grond. Waarom niet de spitmachine? Adviesbureau Groeikracht onderzocht in opdracht van spitmachinefabrikant Imants het verschil in maisopbrengst als je de ploeg gebruikt of de spitmachine.

Groeikracht concludeert dat spitten een waardig alternatief is voor ploegen als hoofdgrondbewerking in de teelt van mais. Die conclusie trekt het bureau aan de hand van proeven op lichte en leemhoudende zandgronden, die in 2018, 2019 en 2021 zijn uitgevoerd.

Tekst gaat verder onder de foto

Als enkel en alleen wordt gekeken naar de maisopbrengst, zijn de verschillen tussen ploegen en spitten klein.

Als enkel en alleen wordt gekeken naar de maisopbrengst, zijn de verschillen tussen ploegen en spitten klein. – Foto: Groeikracht

Verschil in maisopbrengst vrijwel nihil

Uit de veldproeven en de samenwerking met Grondig Boeren met Maïs Brabant verkreeg Groeikracht veel data. Daaruit concludeert het adviesbureau dat het verschil tussen ploegen en spitten klein is wanneer enkel en alleen naar gewasopbrengst wordt gekeken.

De gemiddelde meeropbrengst van zetmeel bedroeg 3,3% per hectare bij spitten in vergelijking met ploegen. Op droge gespitte zandgrond haalde de mais een meeropbrengst in droge stof (ds) van 7,8%. Op normale gespitte zandgrond behaalde mais een meeropbrengst in zetmeel van 7,1%.

Auteur: Annelies Bakker

Gerelateerde tags: , , ,

Gerelateerde artikelen

Afbeelding artikel

Homburg Holland bouwt 9 meter brede hefgedragen Väderstad-maiszaaimachine

De 12-rijige Vӓderstad hefgedragen zaaimachine heeft een werkbreedte van 9 meter en zaait mais op 75 centimeter rijafstand.
Afbeelding artikel

Ploeg Pöttinger Servo 45S Plus bewijst zich in de praktijk

Heeft de Pottinger Servo 45S Plus zijn beloftes waargemaakt? Gebruikte ploeg kopen? Lees de tips.
Afbeelding artikel

Grasland woelen is noodoplossing bij bodemverdichting

Bodemverdichting is op te heffen door woelen. Toch geldt: voorkomen is beter dan genezen. Grasland woelen mag geen routinewerk zijn.
Beheer
WP Admin