Terug naar nieuwsoverzicht

Amazone bekijkt standaardisering op 50 cm

Door alles op 50 cm te zaaien, heb je in beginsel minder machines nodig, is een van de gedachten achter Controlled Row Farming.

Controlled Row Farming behelst dat akkerbouwers alle teelten op rijen van 50 centimeter zetten. Dan heb je minder machines nodig.

Machinebouwers Amazone en Schmotzer werken samen met handelsonderneming Agravis aan het project Controlled Row Farming (CRF). In het kort: alle teelten komen in rijen op 50 centimeter te staan (granen in dubbele rijen om de 50 cm). Beoogde voordelen: boer en/of loonwerker heeft minder machines nodig of hoeft die niet meer steeds te verstellen, besparingen op inputs als (kunst)mest en gewasbeschermingsmiddelen, en ook de biodiversiteit kan ervan profiteren. De gewassen worden wel per perceel geteeld, het is dus geen Duitse versie van de strokenteelt met afwisselende gewassen zoals die in Nederland wordt bekeken, vertelt Stefan Kiefer van Amazone.

Ook planten tussen hoofdgewas

Door de uniforme plantafstand willen de bedrijven precisiebewerkingen op basis van gps-positionering perfectioneren, bijvoorbeeld bemesten en gewasbescherming in de rij in plaats van volvelds. Ook mechanische onkruidbestrijding is zo te standaardiseren. Op de tussenliggende ruimte komt meer aandacht voor vanggewassen of groenbemesters als vlinderbloemigen, en men kijkt zelfs naar plantjes die niet zozeer voor de boer interessant zijn, maar die de biodiversiteit bevorderen – mits ze niet (te veel) concurreren met het commerciële gewas (‘companion plants’). Biodiversiteit is in de politiek immers een hot topic.

Schoffelen in minder schone bodem

Voor Amazone en schoffelspecialist Schmotzer zit de uitdaging in het preciezer maken van machines. Ook het karakter van de mechanische schoffelapparatuur is anders. Tot op heden is die vooral afkomstig uit de tuinbouw, met weinig organische resten (mulch) op de bodem. Zijn die er wel, bijvoorbeeld van groenbemester of vanggewas, dan wordt mechanische onkruidbestrijding snel lastiger. Amazone en Schmotzer hopen geschikte machines te ontwikkelen voor schoffelen in mulch-rijke ondergronden. Tegelijk is er aandacht voor zaaitechniek voor vanggewassen in dit stadium, zodat dat inzaaien niet al moet tijdens het bemesten in het voorjaar.

Een verschil met strip-till is verder dat niet elk jaar in dezelfde rijen wordt gezaaid, maar dat je 25 cm opschuift. Zo profiteert het akkerbouwgewas van de resten van groenbemesters van voorgaand jaar. Een kanttekening: de voor Nederlandse akkerbouwers belangrijke aardappel doet niet mee met de zes gewassen in het experiment.

Gerelateerde tags:

Gerelateerde artikelen

Afbeelding artikel

Structuurhakselen: terug naar traditioneel, met fijnere korrel

Structuurhakselen, oftewel shredlage, werd een kortdurende hype. Wat houdt het in en wat is er van over? Een analyse.
Afbeelding artikel

Blog | ‘Gloren er gouden jaren voor de spuitmachine?'

De techniek is de redding van de spuit volgens Trekker-redacteur Martin Smits. Die techniek wordt steeds geavanceerder.
Afbeelding artikel

Loonwerker Ruth de Groot: ‘Perfect zicht op het werk met de Valtra N155’

Ruth de Groot probeert met zijn loonbedrijf een beetje de toon te zetten in zijn werkgebied. “Wij zijn een tikje eigenwijs...
Beheer
WP Admin