fbpx
Terug naar nieuwsoverzicht

Amazone bekijkt standaardisering op 50 cm

Door alles op 50 cm te zaaien, heb je in beginsel minder machines nodig, is een van de gedachten achter Controlled Row Farming.

Controlled Row Farming behelst dat akkerbouwers alle teelten op rijen van 50 centimeter zetten. Dan heb je minder machines nodig.

Machinebouwers Amazone en Schmotzer werken samen met handelsonderneming Agravis aan het project Controlled Row Farming (CRF). In het kort: alle teelten komen in rijen op 50 centimeter te staan (granen in dubbele rijen om de 50 cm). Beoogde voordelen: boer en/of loonwerker heeft minder machines nodig of hoeft die niet meer steeds te verstellen, besparingen op inputs als (kunst)mest en gewasbeschermingsmiddelen, en ook de biodiversiteit kan ervan profiteren. De gewassen worden wel per perceel geteeld, het is dus geen Duitse versie van de strokenteelt met afwisselende gewassen zoals die in Nederland wordt bekeken, vertelt Stefan Kiefer van Amazone.

Ook planten tussen hoofdgewas

Door de uniforme plantafstand willen de bedrijven precisiebewerkingen op basis van gps-positionering perfectioneren, bijvoorbeeld bemesten en gewasbescherming in de rij in plaats van volvelds. Ook mechanische onkruidbestrijding is zo te standaardiseren. Op de tussenliggende ruimte komt meer aandacht voor vanggewassen of groenbemesters als vlinderbloemigen, en men kijkt zelfs naar plantjes die niet zozeer voor de boer interessant zijn, maar die de biodiversiteit bevorderen – mits ze niet (te veel) concurreren met het commerciële gewas (‘companion plants’). Biodiversiteit is in de politiek immers een hot topic.

Schoffelen in minder schone bodem

Voor Amazone en schoffelspecialist Schmotzer zit de uitdaging in het preciezer maken van machines. Ook het karakter van de mechanische schoffelapparatuur is anders. Tot op heden is die vooral afkomstig uit de tuinbouw, met weinig organische resten (mulch) op de bodem. Zijn die er wel, bijvoorbeeld van groenbemester of vanggewas, dan wordt mechanische onkruidbestrijding snel lastiger. Amazone en Schmotzer hopen geschikte machines te ontwikkelen voor schoffelen in mulch-rijke ondergronden. Tegelijk is er aandacht voor zaaitechniek voor vanggewassen in dit stadium, zodat dat inzaaien niet al moet tijdens het bemesten in het voorjaar.

Een verschil met strip-till is verder dat niet elk jaar in dezelfde rijen wordt gezaaid, maar dat je 25 cm opschuift. Zo profiteert het akkerbouwgewas van de resten van groenbemesters van voorgaand jaar. Een kanttekening: de voor Nederlandse akkerbouwers belangrijke aardappel doet niet mee met de zes gewassen in het experiment.

Gerelateerde tags:

Gerelateerde artikelen

Afbeelding artikel

Aeres start met studie Agrotechniek & Engineering

Vanwege groeiende vraag naar afgestudeerden met kennis van landbouw en techniek introduceert Aeres de studie Agrotechniek & Engineering.
Afbeelding artikel

Vlakstelling van kunstmeststrooier (automatisch) corrigeren

Valtra-systeem Smart Top Link corrigeert de hoek van de kunstmeststrooier automatisch. Aanleiding voor TREKKER om zich hierin te verdiepen. Bestaan er...
Afbeelding artikel

Wil jij deze New Holland T7.300 testen?

TREKKER is op zoek naar een enthousiaste, kritische tester die de New Holland T7.300 wel eens wil proberen.
Beheer
WP Admin