fbpx
Terug naar nieuwsoverzicht

DLG maakt winnaars Agrifuture Concept 2022 bekend

De DLG Agrifuture Concept Winner prijs is voor baanbrekende prestaties en toekomstvisies op het gebied van landbouwtechniek.

DLG (Duitse landbouwvereniging) maakte onlangs vijf winnaars bekend van haar innovatieprijsregeling ‘’DLG-Agrifuture Concept Winner’’. Deze prijzen zijn bedoeld voor baanbrekende prestaties en toekomstvisies op het gebied van landbouwtechnologie. Onder andere Amazone, Schmotzer, Kubota, en AGCO Fendt vielen in de prijzen.

Uit een shortlist van 10 kanshebbers zijn vijf concepten bekroond met een Agrifuture Concept Award 2022. De DLG Agrifuture Concept Winner prijs is voor baanbrekende prestaties en toekomstvisies op het gebied van landbouwtechniek. DLG wil toekomstgerichte ideeën voor wereldwijde gewasproductie ondersteunen met deze prijs. Er is gekeken naar concepten die in de komende vijf tot tien jaar een reële kans op implementatie hebben. We nemen je in dit nieuwsbericht kort langs de winnaars van deze prijs.

Winnaars DLG-Agrifuture Concept

Tekst gaat verder onder de illustratie

Illustratie: Amazone, Agravis en Schmotzer

Controlled Row Farming – Amazone, Agravis en Schmotzer.

Amazone ontwikkelt in samenwerking met Agravis en Schmotzer een nieuwe akkerbouwmethode waarbij gewasteelt in vaste rijen gebeurt. Alle gewassen, behalve granen, worden in enkele rijen gezaaid met 50 centimeter rijafstand. Granen worden in dubbele rijen gezaaid, maar ook 50 cm vanaf de eerstvolgende rij. De ruimte die ertussen ontstaat kan gebruikt worden voor gezelschapsplanten die het hoofdgewas op een natuurlijke manier ondersteunen. Afhankelijk van de vruchtwisseling kunnen de rijen het jaar erop 25 cm verplaatst worden, zodat de hoofdteelt gebruik kan maken van de voorvruchteffecten van de onderzaai die het jaar ervoor is gezaaid.

Gewasbescherming en bemesting gebeurt vooral in de rijen doormiddel van bandapplicatie of met Dropleg-spuitdoppen wanneer hogere doseringen benodigd zijn. Elke handeling gebeurt via RTK-GPS en camerabesturing. Daarnaast vindt er onkruidbestrijding plaats doormiddel van schoffelen en het tussen de rijen zaaien van gezelschapsplanten. Door deze planten te gebruiken in de open ruimtes tussen de hoofdgewassen, is het ook mogelijk om waterverdamping en erosie van het land te verminderen.

In de Controlled Row Farming proeven test het drietal bedrijven gezamenlijk twee verschillende methodes: Eén gericht op maximale opbrengst met weinig concurrentie van gezelschapsplanten en één gericht op biodiversiteit met verminderde intensiteit van bemesten en gewasbescherming.

Tekst gaat verder onder de illustratie

Illustratie: TU Braunschweig, Johann Heinrich von Thünen Instituut en Julius Kühn Instituut.

Spot farming – TU Braunschweig, Johann Heinrich von Thünen Instituut en Julius Kühn Instituut.

Het holistische spot farming-concept van deze drie instanties geeft het individuele plantje de hoofdrol in het teeltproces, in plaats van de gehele teelt per perceel. Volgens de bedenkers van dit concept moet dat plantje optimaal verzorgd en gezond gehouden worden. Elke individuele plant moet zo goed mogelijk beschikken tot licht, water en voedingsstoffen, én meet- en verzorgingsrobots moeten deze planten kunnen bereiken. Daarvoor worden planten niet dicht opeen gezaaid, maar in precieze driehoekformaties. Daarbij houden de onderzoekers in acht dat er verschillen zijn in bodemeigenschappen op een perceel. Daarom werkt het met percelen die vooraf nauwkeurig in kaart gebracht worden. Zo worden productieve en minder productieve gebieden in kaart gebracht en kunnen de laatstgenoemde gebieden buiten de teelt gehouden worden en gebruikt worden voor andere gewassen die hier beter mee om kunnen gaan. Dit moet vervolgens resulteren in een teelt waarbij niet één gewas geteeld wordt, maar verschillende gewassen parallel op een perceel kunnen groeien. Veldrobots houden vervolgens de teelt bij en kunnen in een vroeg stadium reageren op onregelmatigheden tijdens de groei en snel bijsturen.

Op plaatsen binnen een perceel die minder productief zijn, kunnen gebruikt worden voor aanleg van bloemenstroken, hagen of nestheuvels voor wilde bijen. Zo willen de bedenkers gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen om mest en bestrijdingsmiddelen te besparen en de biodiversiteit te vergroten.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Afbeelding: Kubota

Geautomatiseerd fruitpluksysteem – Kubota Duitsland

Kubota valt in de prijzen door het autonome fruitpluksysteem in samenwerking met het Israëlische Tevel Aerobotics Technologies. Het systeem werkt met vliegende autonome robots die worden gebruikt voor het plukken van verschillende soorten fruit, waaronder appels, perziken, nectarines, peren, pruimen, citrusvrichten en avocado’s. Ook zijn er plannen voor snoeifunctionaliteiten. Volgens Kubota bedraagt de jaarlijkse fruitoogst zo’n 800 miljoen ton fruit op 70 miljoen hectare. De oogst gebeurt vooral met handwerk. Het concept van Kubota bestaat uit een oogstmachine met daaraan bekabelde drones. Die vliegende robots hebben een zachte grijper en sensoren die fruit kunnen detecteren. Met Artificial Intelligence wordt vervolgens de positie, kwaliteit, rijpheid en het traject om de vrucht te plukken bepaalt. Volgens Kubota verhoogt de oplossing van Tevel de wereldwijde voedselzekerheid door een beschikbare en betrouwbare toeleverancier te zijn van oogstmachines.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Afbeelding: Bayer

DriftRadar – Bayer AG Crop Science Divisie

Het geïntegreerde driftbeheer ‘’DriftRadar’’ van Bayer beperkt tijdens het spuiten automatisch de spuitdrift naar bufferzones en zones waar geen gewasbeschermingsmiddel mag komen. Wind is een vervelende stoorzender die er soms voor zorgt dat verplichte afstanden tot bufferzones niet standhouden.

Het concept van Bayer is gebaseerd op digitale vastlegging van bufferzones en afstandsregels die mogelijk in achtgenomen moeten worden volgens de etiketten van gewasbeschermingsmiddelen. Een gps-sensor op de spuit bepaalt de positie in het veld tijdens het spuiten en een windsensor bepaalt elke tiende van een seconde de windrichting. Deze twee parameters geven informatie aan de spuit waarna tijdens het spuitproces spuitdoppen gewisseld kunnen worden naar een drift reducerende dop, of volledig wordt afgesloten om de benodigde afstand tot bijvoorbeeld een bufferzone of oppervlaktewater te waarborgen. Zo voorkomt het systeem dat gewasbeschermingsmiddelen in het water terecht komen. Ook documenteert het systeem de activiteiten, inclusief weersinformatie. Met DriftRadar is automatische veldspecifieke driftcontrole eenvoudig toe te passen.

Tekst gaat verder onder de illustratie

Illustratie: AGCO Fendt

H2 landbouwproject – AGCO Fendt

Machinefabrikant Fendt is in samenwerking met CEC Haren, Röchling Engineering, TU Braunschweig en Hogeschool Emden/Leer actief in een project, genaamd H2Agrar. Fendt ziet elektrische energie niet als alternatief voor conventionele brandstoffen bij machines met een hoge vermogensvraag. In het H2Agrar-project onderzoeken de betrokkenen het gebruik van alternatieve oplossingen, zoals het gebruik van Waterstof. Fendt is betrokken voor het leveren van trekkers op waterstof. De machinefabrikant ontwikkelt daarvoor prototype-trekkers met brandstofcellen voor waterstof. Gedurende het project worden deze onder reële omstandigheden ingezet op twee proefboerderijen in de regio Haren (D.). Ook wordt gekeken naar de technische eisen voor een geschikte waterstofinfrastructuur voor de landbouw. De uitkomsten zullen gebruikt worden voor een onderzoek naar mogelijkheden voor het verder terugdringen van CO2-uitstoot van landbouwvoertuigen.

Gerelateerde tags: , , , , ,

Gerelateerde artikelen

Afbeelding artikel

NPPL-deelnemers testen autonome Fendt 716

NPPL-deelnemers testen dit jaar een Fendt 716 met iQuus Autonomy op initiatief van Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) en Wageningen UR.
Afbeelding artikel

Gespot: prototype Fendt 800

Op internet circuleren al foto’s van een prototype Fendt-trekker uit de mogelijk nieuwe Fendt 800-serie. Dit is een echter een recente...
Afbeelding artikel

Vijf Fendt-trekkers samen goed voor 100.000 draaiuren

Stuk voor stuk kampioenen, de Fendt-trekkers van loonbedrijf Van Lint zijn samen goed voor 100.000 draaiuren.
Beheer
WP Admin